Ανακαλύψτε τις καλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Τα καλύτερα στην εστίαση

Τα καλύτερα στην διασκέδαση

Τα καλύτερα στην μόδα / ομορφιά

Τα καλύτερα στις αγορές

Τα καλύτερα στα καταλύματα

Τα καλύτερα στις υπηρεσίες

Συγκέντρωση Ποσοστών

Συγκεντρώνουμε τα ποσοστά από τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και τις επαγγελματικές ιστοσελίδες που περιέχουν αξιολογήσεις πελατών.

Καταχώρηση Επιχείρησης

Για να γίνεται μέλος στο έργου μας, η μέση βαθμολογία σας πρέπει να είναι τουλάχιστον 8/10 βαθμοί.

Υπολογισμός Βαθμολογίας

Από τις αξιολογήσεις που συλλέγομαι, υπολογίζουμε έναν σταθμισμένο μέσο όρο. Η μέγιστη τελική βαθμολογία είναι 10 βαθμοί.