Καΐκι

Περιοχή:

Διεύθυνση: Ακτή Παπανικολή 5

Τηλέφωνο: 2821094466

https://www.facebook.com/KAIKICHANIA/

Ακτή Παπανικολή 5