Ο Φούρνος Του Μενέλαου

Κατηγορία Βραβείου:

Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλας

Τηλέφωνο: 2510391690

https://www.facebook.com/people/%CE%9F-%CE%A6%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%8A%CE%BD%CE%B9%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF/100057482138851/

Αμυγδαλεώνας Καβάλας