Μουρνιά

Κατηγορία Βραβείου: ,

Διεύθυνση: Επαρχιακή Οδός Αρμανωγείων - Αλαγνίου Μέλεσες

Τηλέφωνο: 2810743739

https://www.facebook.com/people/Coffee-snack-%CE%B7-%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B1/100063792981090/

Επαρχιακή Οδός Αρμανωγείων - Αλαγνίου Μέλεσες