Ο Μπομπόλης

Κατηγορία Βραβείου: ,

Διεύθυνση: Παλαιά Ρούματα

Τηλέφωνο: 2824041222

https://www.facebook.com/pages/%CE%A4%CE%B1%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1%20%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82/274243569395107/

Παλαιά Ρούματα