Παραδοσιακή Ταβέρνα ο Πλάτανος

Διεύθυνση: Καρυές, Λακωνίας

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063587169875

Email: fotoulakoutsogewrga@gmail.com

Καρυές, Λακωνίας