Το Στέκι του Καραγκιόζη

Διεύθυνση: Αντιπάτρου 12, Φλώρινα

Τηλέφωνο: 2385029600

Αντιπάτρου 12, Φλώρινα