Το Μέλι

Κατηγορία Βραβείου:

Διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου 7

Τηλέφωνο: 2831050847

Email: gelateriameli@gmail.com

Σοφοκλή Βενιζέλου 7