ΑΡΤΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατηγορία Βραβείου: , ,

Διεύθυνση: Νάουσα, Πάρου

Τηλέφωνο: 2284051570

https://www.facebook.com/people/%CE%91%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%BD-Artomagirion/100063697886522/

Νάουσα, Πάρου